Close

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยการใช้งานและบริการของเราสามารถติดต่อเราได้ที่ 081-753-8783

วิธีใช้งาน LINE GROUPBOT

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน  LINE GROUPBOT
ส่งข้อความอัตโนมัติเข้า LINE กลุ่มตามเวลาล่วงหน้าได้ทันที

ดูวิธีการตั้งค่า

วิธีใช้งาน LINE GROUPBOT

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน LINE GROUPBOT ส่งข้อความอัตโนมัติเข้า Line กลุ่มตามเวลาล่วงหน้าได้ทันที

ดูวิธีการตั้งค่า

LINE GROUPBOT ใช้งานง่ายๆเพียงแค่ 5 นาที

เพียงแค่คุณลงทะเบียนใช้งานกับ LINE GROUPBOT  ก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที

1. ลงทะเบียนใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน LINEGROUPBOT ด้วยการลงทะเบียน >>คลิก

2.เพิ่มข้อความที่ต้องการส่ง

เลือกกลุ่มที่ต้องการส่งข้อความ และเพิ่มข้อความและรูปภาพที่ต้องการได้เลย

เชื่อมต่อ Line Notify เข้ากลุ่มไลน์

เชื่อมต่อกับ Line Notify เข้ากลุ่มไลน์ เพื่อส่งข้อความที่ได้ตั้งเวลาการส่งเอาไว้

ดูวิธีการตั้งค่าอย่างละเอียด

ดูวิธีการตั้งค่า