Close

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยการใช้งานและบริการของเราสามารถติดต่อเราได้ที่ 081-753-8783

วิธีการใช้งาน LINE GROUPBOT

ผู้ใช้งานสามารถดูวิธีการตั้งค่าเพื่อใช้งาน LINE GROUPBOT ได้ที่นี่


1.สมัครเริ่มต้นใช้งาน LINEGROUPBOT >www.linegroupbot.com<

2. ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน LINEGROUPBOT การลงทะเบียนมีให้เลือก 2 วิธี คือ

 1. สมัครสมาชิกใหม่
 2. Login ผ่านทาง Line

3. ตั้งชื่อกลุ่มข้อความที่ต้องการจะส่งไปยังกลุ่มไลน์และเชื่อมกับ Line Notify

 1. ตั้งชื่อกลุ่มข้อความ
 2. เชื่อมต่อกับ Line Notify

4. เลือก กลุ่มไลน์ ที่ต้องการส่งข้อความ เเละเมื่อเลือกกลุ่มเรียบร้อยแล้ว กดที่ปุ่ม “เห็นด้วยและเชื่อมต่อ”

5.เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเพิ่มข้อความและรายละเอียดดังนี้

 1. เพิ่มข้อความที่ต้องการส่ง (ได้ไม่เกิน 500 ตัวอักษร)
 2. แนบรูปภาพที่ต้องการ (ได้ 1 รูป)
 3. กำหนดวันที่ต้องการส่ง
 4. กำหนดเวลาที่ต้องการส่ง
 5. กดปุ่ม “เพิ่มบันทึก”

6. กดปุ่ม “ตกลง”

7. เมื่อบันทึกข้อความเรียบร้อยแล้วระบบจะเเสดงสถานข้อความที่รอส่งอยู่

8. หากต้องการยกเลือกและเปลี่ยนกลุ่มสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

 1. ต้องการลบข้อความ ให้กดที่ปุ่ม “ลบ”
 2. ต้องการเปลี่ยนกลุ่มการส่งข้อความ กดที่ปุ่ม “เปลี่ยนกลุ่ม Line Notify”

ข้อความที่ต้องการส่งเข้ากลุ่มไลน์ จะต้อง เชิญ Line Notify เข้ากลุ่มก่อน โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

 1. ไปที่บัญชีไลน์ของคุณ
 • ไปที่กลุ่มไลน์ที่คุณได้ตั้งเวลาการส่งข้อความไว้
 • กดปุ่ม “เชิญ”

2. พิมพ์คำว่า Line Notify ในช่องค้นหา  

 • เลือก Line Notify
 • กดปุ่ม “เชิญ”

3. กดปุ่ม “เสร็จสิ้น”

4. Line Notify ก็จะเข้าไปในกลุ่มที่คุณได้ตั้งค่าการส่งข้อความไว้แล้ว